Winkelmand
Artikelen: 0
Bedrag: €0,00 Naar de bestellijst
Geen artikelen
Uw account
Inloggen Klant worden

Assortiment

Coronavirus


Door middel van dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de maatregelen die Deco Sign & Code treft omtrent het Coronavirus (COVID-19).
Daarbij willen wij wél duidelijk maken dat wij zo lang mogelijk doorgaan met het verzenden van orders én dat DHL elke dag rond 15.00/15.30 afhaalt.

Maatregelen:
  • Bezoek: Om de veiligheid van u en onze medewerkers te waarborgen en contact te vermijden, ontvangen wij géén bezoek.
  • Goederenontvangsten: De chauffeurs mogen niet meer binnen komen. De pakketten kunnen buiten in het rek óf op de pallets naast de deur geplaatst worden. De chauffeur mag zelf tekenen voor ontvangst, middels de code die bij de deur aangegeven staat. Deze code verandert elke dag!

Heeft u nog vragen over dit bericht, orders of andere zaken? U kunt ons bereiken via de chat op onze website, telefoon en e-mail.

DHL Parcel

18 maart 2020

1 Statement namens DHL Parcel

2 Impact per land van levering met de nu bekende informatie

3 Uitgangspunt DHL inzake levering goederen

De meest actuele informatie is te vinden op onze website:  www.dhlparcel.nl/nl/zakelijk/corona-europa

Klantenstatement

Als een wereldwijd opererend bedrijf zijn epidemie- en pandemische risicoscenario's een integraal onderdeel van de continue risicoplanning van de DHL. Dienovereenkomstig worden de bedrijfsactiviteiten van DHL voortdurend aangepast om potentiële effecten te verminderen. Een taskforce volgt de situatie nauwlettend en kan op ieder moment noodzakelijke maatregelen nemen. De veiligheid van onze medewerkers en klanten staat daarbij voorop. Alle maatregelen zijn in overeenstemming met die van de gezondheidsautoriteiten. (In Nederland https://www.rivm.nl/, in België www.info-coronavirus.be)

Gevolgen voor services

DHL is voorbereid op het nemen van operationele maatregelen in het geval vestigingen van DHL specifiek getroffen zouden worden. Deze zijn erop gericht de gevolgen voor de serviceverlening te beperken en in ieder geval andere onderdelen van ons bedrijf van effecten te vrijwaren. Wat betreft de Benelux ondervinden we op dit moment alleen gevolgen van en naar die gebieden in het buitenland die aangeduid zijn als risicogebied. Daar heeft de lokale overheid in sommige gevallen strikte controles geïmplementeerd om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. In zulke gevallen zijn de ophaal-, bezorg- en opslagdiensten van alle vervoerders opgeschort.

Nadere informatie over gebieden waar onze services als gevolg van het virus zijn beperkt of opgeschort kunt u online vinden, of neem contact op met uw accountmanager.

Uitgangspunt DHL

Voor alle landen geldt dat we proberen te leveren als dat kan.

Als we op voorhand weten dat een adres gesloten is (bijvoorbeeld in een postcodegebied welk in quarantaine is), dan volgen we de procedure die voor een groot deel gebaseerd is op de normale ‘closed on arrival’ procedure. Zoals reeds gezegd, mocht er iets veranderen dan zal dit op de website komen te staan.

Mochten er vragen zijn dan hoor ik deze graag. Uiteraard probeer ik deze te beantwoorden maar ik verwacht dat ik (inzake het coronavirus) het antwoord in eerste instantie verschuldigd moet blijven. Gewoonweg omdat wij niet in de lead zijn maar het coronavirus.

Met vriendelijke groeten/kind regards,

Account Manager regio Drachten

DHL Parcel Benelux

DHL Parcel (Netherlands) B.V. 
Reactorweg 25
3542 AD Utrecht
Nederland
  

www.dhlparcel.nl 

DHL Parcel – Excellence. Simply delivered.

DHL Parcel is een handelsnaam van DHL Parcel (Netherlands) B.V., gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister te Utrecht onder nummer 30076845.

Op vervoer van goederen over de weg zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. Op alle overige logistieke diensten zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief de arbitrageclausule, laatste versie, van toepassing. Genoemde voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam, zijn in te zien op onze website en worden u op verzoek toegezonden.